Pro pacienty

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

211

Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra ČR

111

Všeobecná zdravotní pojišťovna

207

Oborová zdravotní pojišťovna

213

Revírní bratrská pokladna

205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Ceník – výkony nehrazené ze zdravotního pojištění
Potvrzení na žádost pacienta /MŠ, zotavovací akce, školy v přírodě – platnost 2 roky!/ 50 Kč
Zdravotní a očkovací průkaz 50 Kč
Řidičský průkaz 300 Kč
Pojistná událost /podle náročnosti/ 150 Kč – 300 Kč
Přihláška na SŠ, VŠ /posudek/ 100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 100 Kč
Posudky o zdravotní způsobilosti /brigády, pracovní činnosti – pouze riziko 1 100 Kč
Aplikace náušnic 200 Kč


Užitečné odkazy na internetu

Doporučení pro rodiče – sledujte stránky ODBORNÍKŮ!!!  
Ne každá informace na internetu se zakládá na pravdě!!!