Ceník

Ceník – výkony nehrazené ze zdravotního pojištění
Potvrzení na žádost pacienta /MŠ, zotavovací akce, školy v přírodě – platnost 2 roky!/ 50 Kč
Zdravotní a očkovací průkaz 50 Kč
Řidičský průkaz 300 Kč
Pojistná událost /podle náročnosti/ 150 Kč – 300 Kč
Přihláška na SŠ, VŠ /posudek/ 100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 100 Kč
Posudky o zdravotní způsobilosti /brigády, pracovní činnosti – pouze riziko 1/ 100 Kč
Aplikace náušnic 200 Kč