Výkony hrazené pacientem

Potvrzení na žádost pacienta                             100 Kč

(MŠ, zotavovací akce, školy v přírodě – platnost 2 roky)

Zdravotní a očkovací průkaz                               100 Kč

Řidičský průkaz                                                       400 Kč

Pojistná událost                                           200 – 300 Kč

(podle náročnosti)

Přihláška na ŠŠ, VŠ                                                100 Kč

(posudek)

Výpis ze zdravotní dokumentace                    150 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti                    150 Kč

(brigády, pracovní činnosti – pouze riziko 1)